Vieraskynä: Voiko omaa uraa suunnitella?

Urasuunnittelu-termi voi herättää ristiriitaisia ajatuksia: Voiko omaa uraa suunnitella, kun kaikkeen ei kuitenkaan voi itse vaikuttaa? Kannattaako suunnitelmia tehdä useamman vuoden päähän, vai olisiko parempi antaa elämän kuljettaa? 

Mitä hyötyä urasuunnittelusta on?

Jos miettii, missä haluaisi olla työelämässä 5–10 vuoden päästä, tulee samalla pohtineeksi myös sitä, mikä aidosti kiinnostaa ja minkälaiset arvot itselle ovat työssä tärkeitä. Nämä taas ovat tärkeitä itsetuntemuksen rakennuspalikoita. Itselle merkityksellisen ja omannäköisen työn löytäminen edellyttää, että tuntee itsensä hyvin.  

Oman uran pohtiminen pidemmällä aikavälillä auttaa hahmottamaan isoa kuvaa ja asettamaan tavoitteita. Urasuunnittelu auttaa myös huomaamaan, millä tavalla omaa osaamista olisi hyvä jatkossa kehittää: minkälaiset opinnot tai minkälainen työkokemus veisivät minua kohti tavoitettani? Mitä välitavoitteita voin itselleni asettaa, jotta etenen haluamaani suuntaan? Usein suunnitelmat tarkentuvat matkan varrella, kun lähtee liikkeelle. 

Miten omaa uraa voi suunnitella?

Itsetuntemus on tärkein urasuunnittelutaito. Se tarkoittaa sitä, että tietää kuka on, mitä haluaa, minkälaisista asioista motivoituu ja mitkä omat vahvuudet ovat. Kun tietää, mitä osaa, on helpompi löytää omalle osaamiselleen käyttöä työelämässä. Itsetuntemus ja kyky sanoittaa omaa osaamista ovat hyödyllisiä taitoja myös työnhaussa. Hyvä itsetuntemus auttaa erottamaan omat toiveet ja aidot kiinnostuksen kohteet siitä, minkälaisia odotuksia omaan uraan kohdistuu ulkopuolelta. Kannattaa siis ottaa aikaa itsensä kohtaamiselle ja omien tarpeiden kuuntelulle.  

Itsetuntemuksen kehittämisessä voit hyödyntää unelmatyöhön liittyvää pohdintakysymystä: Mitä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista ja voisit olla varma onnistumisestasi? Pysähdy tämän kysymyksen äärelle ja kirjoita ajatuksiasi itsellesi muistiin. Halutessasi voit tehdä myös mind mapin. Mitä unelmatyöhön liittyvät toiveet ja ajatukset kertovat sinusta ja vahvuuksistasi? 

Mitä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista ja voisit olla varma onnistumisestasi?

Usein muilta ihmisiltä saatu palaute auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia. Toiset saattavat nähdä sinussa sellaisia puolia, joihin et ole itse kiinnittänyt huomiota. Voit miettiä tilanteita, joissa olet saanut myönteistä palautetta. Mikä niissä auttoi onnistumaan? Mitä taitoja tai ominaisuuksia käytit? Halutessasi voit myös pyytää lähipiirisi ihmisiä kertomaan, mitä vahvuuksia he näkevät sinussa. 

Tärkeä osa itsetuntemusta on oman osaamisen tunnistaminen ja taito kertoa siitä muille. Jos pohdit näitä teemoja, kurkkaa vinkit aiemmasta blogitekstistäni

Milloin urasuunnittelua kannattaa tehdä?

Urasuunnittelua kannattaa tehdä ennakoivasti eli jo silloin, kun sille ei ole erityistä tarvetta. Yllättävistä muutoksista ja urakriiseistä selviää paremmin, jos niihin on valmistautunut jo silloin, kun asiat ovat hyvin. Kriisin ja stressin keskellä ajattelu kapeutuu, ja ongelmanratkaisusta tulee tavallista vaikeampaa. Siksi muutoksiin kannattaa varautua ja valmistautua ennalta. Itsetuntemuksen kehittäminen antaa hyvän pohjan. Lisäksi kannattaa pitää oma osaaminen ajan tasalla ja seurata aktiivisesti oman alan ajankohtaisia asioita ja työelämässä tapahtuvia muutoksia. Ammatillisten verkostojen laajentamisesta on monenlaista hyötyä urasuunnittelussa. Pyri myös kehittämään luovuutta ja joustavaa ajattelua – taitoa nähdä laatikon ulkopuolelle. Jos olet tällä hetkellä tyytyväinen työtilanteeseesi, oletko koskaan pohtinut, mitä muuta työtä voisit tehdä? 

Asiat, joita ei voi suunnitella

Kaikkiin asioihin ei pysty itse vaikuttamaan. Työuralla voi tulla vastaan erilaisia kriisejä: yt-neuvotteluja, työttömyyttä, uupumusta, sairastumista, yllättäviä muutoksia omalla toimialalla jne. Myös henkilökohtaisen elämän kriisit vaikuttavat usein urasuunnitteluun. Uralla etenemisen aikataulua ei aina pysty suunnittelemaan etukäteen.  

Hyvä itsetuntemus auttaa kohtaamaan ja käsittelemään yllättäviä asioita. Jos muutostilanteisiin on varautunut ennakoivan urasuunnittelun keinoin, ei joudu kriisitilanteessakaan tyhjän päälle ja välttyy paniikkiratkaisuilta, jotka saattavat kaduttaa myöhemmin. Vastoinkäymiset ja kriisit ovat tärkeitä oppimisen ja kasvun paikkoja. Kun on selvinnyt pahimman vaiheen ohi, voi oivaltaa monenlaista uutta itsestään. 

On tärkeää huomata, että ennakoimattomat asiat voivat olla myös myönteisiä: Yllättäen saattaa tarjoutua mahdollisuus uralla etenemiseen tai uusien haasteiden vastaanottamiseen. Urasuunnittelu on myös taitoa nähdä mahdollisuuksia ja tarttua niihin!

Sattuma suosii valmistautunutta mieltä.

Louis Pasteur
Milla Helaakoski
Milla Helaakoski

Femmeworksin vieraskynäkirjoittaja
Urapsykologi
Instagram: @urapsykologi

Kerrothan meille, jos pidit tästä tekstistä – voit antaa sille taputuksen.

Tutustu myös muihin blogiteksteihin

Palkkaneuvottelut edessä? – Nappaa Saana Rossin vinkit talteen

Femmeworks järjesti viime viikolla Palkkaneuvottelut & Urakehitys -tapahtuman. Asiantuntijavieraaksi tapahtumaan oli kutsuttu HR- ja rekrytointialan vaikuttaja Saana Rossi. Saana on tunnettu myös puhujana, neuvonantajana ja hallitusammattilaisena. Saanan esikoisteos Rekrytoija julkaistiin vuonna 2018, ja tällä hetkellä hän työstää toista kirjaansa.

Tavoitteilla kohti hyvinvointia

Femmeworksin kuluvan kauden teema on kutkuttavan mielenkiintoinen. Uskon, että moni yhteisömme jäsenistä on kiinnostunut motivaatiosta ja tavoitteiden asettamisesta sekä niiden saavuttamisesta. Toisaalta taas jotkut voivat kokea jatkuvan eteenpäin puskemisen myös kuluttavana. Yleisesti on ollut havaittavissa hustlauskulttuurin hiipuminen, quiet quitting -ilmiö ja ihmisten tarve vetää rajoja työn ja vapaa-ajan välille. Voisiko motivaation ylläpitämisessä ja tavoitteiden asettamisessa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s